Hypotheekaanbod.nl

Hoe bepaal ik mijn inkomen?

Het toets inkomen kan op verschillende manieren bepaald worden:

Vast dienstverband:

  • Werkgeversverklaring
  • Inkomensbepaling loondienstverband (gebruikmaking van het UWV verzekeringsbericht)

Tijdelijk dienstverband

  • werkgeversverklaring aangevuld met intentieverklaring of perspectiefverklaring
  • Inkomensbepaling loondienstverband (gebruikmaking van het UWV verzekeringsbericht)

Inkomen uit eigen bedrijf (zzp, vof, bv)

  • inkomstenverklaring  (kan vanaf 1 jaar zelfstandig, in sommige situaties vanaf inschrijving)

Bij pensionering

  • AOW
  • pensioen
  • lijfrente

Soms mag ook ander inkomen meegeteld worden, het uitgangspunt hiervan is dat het inkomen structureel is. Denk hierbij aan een IVA uitkering,  verhuur inkomsten, inkomsten uit Box 3 enzv.

Schuiven naar boven
× Hoe kan ik je helpen?