Hypotheekaanbod.nl

Wat fijn, je hebt besloten dat je van onze unieke online dienst gebruik maakt.

Je kunt het volgende van ons verwachten. Na ontvangst van het aanvraagformulier zullen wij binnen 24 uur een online portel voor je open zetten. Tevens neemt jouw adviseur telefonisch contact met je op om de aanvraag met je door te nemen. De adviseur zal ook met je doornemen welke documenten hij nodig heeft in jouw situatie om te bepalen of wij ‘no cure no pay’ kunnen aanbieden. Ook zal de adviseur zijn mobiele telefoonnummer geven zodat je hem direct kunt telefonisch of via Whatsapp kan bereiken, hiermee heb je het persoonlijke contact wat noodzakelijk is voor een goede samenwerking. 

Als hij met jou jouw situatie heeft besproken dan wordt de overeenkomst definitief opgemaakt. Pas na ondertekenen van het opdracht tot dienstverlening hebben we een geldige overeenkomst.

Hoe is de werkwijze?

Stap 1.

We vragen je eerst om alle informatie te verstrekken om te kunnen bepalen of de hypotheek haalbaar is. Dit zijn meestal de officiële documenten. Denk aan: 

  • werkgever verklaring
  • legitimatie
  • loonstrook
  • informatie over het BKR/ lopende leningen (incl. studieschuld)
  • pro-forma aflosnota van eventuele huidige hypotheek
  •  brongegevens via Ockto (brongegevens van belastingdienst, UWV, mijn pensioenoverzicht)
Met deze gegevens toetsen wij de haalbaarheid van de hypotheek.
Is de hypotheek haalbaar dan bieden wij een overeenkomst aan op basis van ‘No cure no pay’
 
Stap 2
Na ontvangst van de digitaal getekende overeenkomst vragen wij de overige documenten op, ook vragen wij u digitaal een vragenlijst in te vullen. Als alle documenten compleet zijn dan zal onze adviseur een adviesgesprek inplannen. In dit advies gesprek zal de adviseur al uw vragen beantwoorden maar ook wordt er gekeken wat uw wensen zijn bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid en pensioen.
 
Stap 3
Het advies wordt afgerond en het rente aanbod wordt opgevraagd. Het advies samen met het rente aanbod ontvang je per email. De adviseur neemt contact op of alles duidelijk is. Het advies zal uitgebreid besproken worden. Na ontvangst van het getekende advies en rente aanbod zal de bank alle documenten beoordelen en een bindend aanbod doen.

Schuiven naar boven
× Hoe kan ik je helpen?